O mnie

Początki i przebieg kariery zawodowej i naukowej

 • studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej ukończone w 1985r
 • I stopień specjalizacji z chorób dzieci - 1990r
 • II stopień specjalizacji z chorób dzieci (egzamin zdany z wyróżnieniem) - 1993r
 • stopień doktora nauk medycznych uzyskany w 1995r na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Analiza wyników leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci leczonych w Katedrze Chorób Dzieci PAM w Szczecinie w latach 1984-1994"
 • stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskany w 2009r na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Fenyloketonuria: wybrane aspekty genetyczne i następstwa hiperfenyloalaninemii"
 • od 2014r - konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 • specjalizacja w dziedzinie pediatrii metabolicznej – 2015r

Miejsce pracy

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 1 PUM w Szczecinie

Szczególne zainteresowania naukowe

Autorka wielu prac naukowych opublikowanych w krajowych
i zagranicznych czasopismach naukowych poświęconych wrodzonym wadom metabolizmu, w tym wczesnej diagnostyce w oparciu o badania przesiewowe noworodków, wrodzonym wadom rozwojowym i zespołom wad rozwojowych uwarunkowanych genetycznie, schorzeniom endokrynologicznym, neurologicznym oraz zakażeniom okresu dziecięcego. Autorka rozdziałów w polskich i zagranicznych monografiach dotyczących głównie tematyki wrodzonych wad metabolizmu.

Wykładowca na krajowych i zagranicznych sympozjach i kursach naukowych w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Urugwaju, Egipcie, Jordanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i wielu krajach europejskich.

Stypendystka Japan International Cooperation Agency JICA (Sapporo, Japonia 2002)

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym:

 • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP)
 • Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu (członek Zarządu)
 • Zarządu Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu PTP
 • Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii ( V-ce Przewodnicząca)
 • Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych (PTED)
 • Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci (PTŻKD)
 • Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)
 • European Society for Phenylketonuria and Other Disorders Treated as Phenylketonuria (ESPKU) (V-ce Przewodniczaca Komitetu Naukowego ESPKU)
 • European Phenylketonuria Group (EPG)

Warto wiedzieć

Tu znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania często zadawane przez Rodziców w gabinecie pediatrycznym.

WIĘCEJ