O mnie

Początki

Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej ukończone w 1985r. Autor publikacji Studenckiego Towarzystwa Naukowego PAM na temat Zasad Samodzielnego Badania Piersi u Kobiet, której praktycznym skutkiem było opublikowanie pierwszej w Polsce ulotki instruktażowej dla kobiet o samodzielnym badaniu piersi w profilaktyce nowotworowej.

Kariera naukowa

  • I stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa - 1989 r.
  • II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa - 1992 r.
  • Stopień doktora nauk medycznych uzyskany w 1994r na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Oceny wartości klinicznej wybranych metod pośredniej kontroli owulacji u kobiet".

Praca w PAM i kolejne lata

Od 1985 do 2000 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Autor publikacji naukowych z dziedziny ginekologii i położnictwa, kierował szkoleniami podyplomowymi w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej.

Czynnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych kongresach naukowych poświęconych ginekologii i położnictwu, w szczególności diagnostyce i leczeniu niepłodności małżeńskiej, endokrynologii ginekologicznej, profilaktyce onkologicznej, terapii okresu przekwitania, nowoczesnemu prowadzeniu ciąży.

Odbył wiele krajowych i zagranicznych staży naukowych w zakresie umiejętności badań ultrasonograficznych, programu zapłodnienia pozaustrojowego, endokrynologii ginekologicznej, endoskopii ginekologicznej i onkologii ginekologicznej.

Prywatna praktyka

Od 1992r prowadzi prywatną praktykę ginekologiczno-położniczą, specjalizując się w nowoczesnej profilaktyce zdrowotnej kobiet, diagnostyce ultrasonograficznej 2-4D , diagnostyce i leczeniu niepłodności małżeńskiej, endokrynologii ginekologicznej oraz nowoczesnym prowadzeniu ciąży.

Aparat GE Voluson E8-Expert

Wysokorozdzielcza diagnostyka ultrasonograficzna 2D-4D aparatem GE Voluson E8 – Expert, to obecnie najwyższy standard techniczny przewidziany dla tego typu badań.

WIĘCEJ